Lag om förvaltning av samfälligheter

Länk till Rättsnätet, Notisum AB