Bidrag till Dragösvikens bryggförening

BÄSTE FÖRENINGSMEDLEM.
Nu har vi påbörjat ett
nytt verksamhetsår och vi mottager tacksamt bidrag till föreningens verksamhet. Inbetalning görs till Plusgiro kontonummer 443 42 93-9, senast den 15 augusti 2017. 

För att underlätta hantering och uppföljning bör inbetalningen om möjligt, helst göras via internet. OBS uppge ditt namn på meddelandet.

Om det är något Du undrar över är Du välkommen att kontakta ordförande Lasse Öberg på 0708- 702652 eller kassör Jan Linnersand på 070- 109 86 61

Tack på förhand!

Långvind 2017-08-02

Styrelsen