Vattensport

Vattenskoter i farled
Vattenskoter är förbjuden i Långvinds farvatten.

Vattenskoter får i Gävleborgs län bara köras i allmänna farleder, som är utpekade av Sjöfartsverket. I farvattnen utanför Långvind finns följande farleder för vattenskoter:

  • farled 635 Otterhällan–Vitgrundet
  • farled 639 Kråksundet–Enbärsskär
  • farled 640 Iggesund–Agön.

Länsstyrelsen i Gävleborg fattade 2006 följande beslut om vattenskoteråkning:

  • Det får vara högst 600 meter från sjösättningsplats till vattenskoterfarled.
  • Man måste välja kortaste vägen från sjösättningsplats till vattenskoterled.
  • Högsta hastighet vid färd till vattenskoterled är åtta knop.
  • Det är förbjudet att åka genom allmänna badplatser, naturreservat och Natura 2000-områden.

Vattensport i övrigt 
Båtsport och annan vattensport än vattenskoter är tillåten i vatten utanför Långvind, så länge man håller sig till gällande hastighetsbestämmelser och visar hänsyn.

Uppdaterad 2007-09-09