Bad

Både havs- och insjöbad 
Långvind erbjuder mycket bra badmöjligheter, två stora havsbad med sandstrand, ett mindre havsbad med badbrygga, ett insjöbad med liten sandstrand och talrika ”egna” små stränder och vikar. Längst ut på Korsholmen finns klippbad.

Havsbad på Snäcken 
Havsbad med sandstrand finns på Snäcken. I anslutning till stranden finns omklädningsrum, toaletter, campingbord, grillplats och beachvolleyplan.

Parkering finns i direkt anslutning på den stora parkeringsplatsen mellan Sommarbutiken och tennisbanorna. Det är förbjudet att parkera längs Snäckenvägen och på stigarna i området.

Havsbad på Kråknäs
Havsbad med lång sandstrand i skyddat läge finns på Kråknäs. I anslutning till stranden finns omklädningsrum, toaletter och campingbord. Mellan Snäcken och Kråknäs finns flera mindre sandstränder, störst av dem är Lillkråknäs.

Parkering finns i anslutning till sopstationen på Saltpannavägen. Det är förbjudet att parkera på stigarna, som ansluter till Kråknäs.

Havsbad i Dragösviken
Havsbad med liten sandstrand och badbrygga i skyddat läge finns på Dragösvikens östra sida på Korsholmen.

En liten parkering finns ovanför badet. Det är förbjudet att parkera på näraliggande stigar på Korsholmen.

Insjöbad i Byhedsjön
Insjöbad med liten sandstrand finns på Byhedsjöns sydöstra sida. I anslutning till stranden finns toalett och campingbord.

En liten parkering finns ovanför badet. Det är förbjudet att parkera på Byhedsstigen.

Uppdaterad 2007-09-09