Vägar

Tre vägar till Långvindsbruk men bara en till Långvind
Det finns tre vägar till Långvindsbruk, varav en allmän väg. Men bara en väg går vidare till Långvind.

Snäckenvägen enda väg till Långvinds fritidsområde 
Från avtagsvägen vid Långvindsbruk går en enskild väg, Snäckenvägen, till Långvind, genom fritidsområdet och vidare ut på Korsholmen till Bastharsviken.

Väghållare är Snäckenvägens samfällighetsförening. För vägansvarig, se under fliken ”Kontakter”, klicka på ”Verksamhetsansvariga”.

Väg från Ångersjön till Långvindsbruk – väg 673
Huvudvägen till Långvindsbruk är en allmän väg, väg 673, från Europaväg 4 vid Ångersjöns rastplats över Myra till Långvindsbruk.

Väghållare är Vägverket. Aktuell information om plogning, sandning och vägunderhåll i övrigt, se under fliken ”Kontakter”, klicka på ”Verksamhetsansvariga”.

Pimsbovägen från Söderhamn till Långvindsbruk
En enskild väg, Pimsbovägen, ansluter till väg 673 strax före Långvindsbruk. Pimsbovägen går från Ale till en avfart 1,5 kilometer före avtagsvägen till Långvindsbruk.

Väghållare är Pimsbovägens samfällighetsförening. För vägansvarig, se under fliken ”Kontakter”, klicka på ”Verksamhetsansvariga”.

Gamla vägen från Enånger till Myra 
En privat väg från tätorten Enånger ansluter till väg 673, som går vidare till Långvindsbruk. Vägen från Enånger, som är den historiska vägen till Långvindsbruk, går från Enångers utkant till Myra. Vägen var allmän innan Vägverket byggde vägen från Ångersjön till Myra i anslutning till att motorvägen Enånger–Söderhamn blev klar 1999.

Väghållare är Långvinds skog AB. För vägansvarig, se under fliken ”Kontakter”, klicka på ”Verksamhetsansvariga”.

Trettioen vägar i Långvind
Vägnätet i Långvinds fritidsområde består av större matarvägar, kallade ”vägar”, och anslutningsvägar, kallade ”stigar”. Totalt finns 31 namngivna vägar och stigar i Långvind, som samfällighetsföreningen ansvarar för.

De enskilda fastigheterna ligger – med några få undantag – med adress på någon av stigarna.

Samtliga vägar och stigar i Långvind (Långvind etapp 1) är asfalterade. Vägar och stigar på Korsholmen (Långvind etapp 2) är grusvägar.

Väghållare är Långvinds samfällighetsförening. Ansvarig för snöröjning och sandning är föreningens tillsynsman och för vägarnas underhåll föreningens vägansvarige, se under fliken ”Kontakter”, klicka på ”Verksamhetsansvariga”.

Uppdaterad 2007-09-09