Vatten

Sommar- och vintervatten
Långvinds samfällighetsförening har brunn med vattenverk på norra sidan av Snäckenvägen strax före fritidsområdet. Här finns en tappkran, som är öppen året om.

Året runt vattenfinns till alla fastigheter.

Föreningens ansvar för ledningsnätet sträcker sig till varje fastighets servisventil. Fastighetsägaren ansvarar för servisventilen och ledningen från servisventil till hus.Det är viktigt att kolla alla kranar när du lämnar fastigheten . Läckor kostar att hantera

 

Kvalitetssäkrat vatten
Långvinds samfällighetsförening testar regelbundet vattenkvaliteten i vattenverket. Vattentestet omfattar både biologisk och kemisk analys. Staten ställer samma krav på vattenkvaliteten från samfällighetsföreningens vattentäkt som från kommunal vattentäkt.

Vattnet i Långvind är relativt järn- och manganhaltigt. Sammantaget är vattnet av god kvalitet med alla mätvärden under gränsvärdet för tjänligt vatten.

Vattnet är mjukt, på gränsen till medelhårt. Hårdhetsgraden brukar ligga runt 4.

Vattnets hårdhet mäts i grader: 0–2 grader är mycket mjukt vatten, 2–5 mjukt, 5–10 medelhårt, 10–20 hårt och över 20 mycket hårt.

 

Egen brunn vanligt

Egen brunn, som ett eller flera hus delar på, blir allt vanligare i Långvind.

Vattenkvalitet och vattenvolym är vanligen god i borrade brunnar i Långvind, även om sprängning av borrhål kan vara nödvändig för att få tillräckligt flöde i nytt borrhål.

Hus som har egen brunn får inte koppla in sommarvatten i samma ledningssystem.

Uppdaterad 2007-09-09