Sopor och återvinning

Hushållssopor
Hämtning av hushållssopor sker  för 2018 i tre containers placerade inom området

Dessa placeras vid  Fornstigen, Kråknäsparkeringen samt vid Hallonstigen Ansvarig för sophämtning är kommunens entreprenör Suez, telefon 0650-54 20 90.
 

Sophämtning sker vintertid vid Kråknäsparkeringen. Där finns sopbehållare för hushållsopor.

Sophämtning debiteras genom föreningens försorg som får en samlad faktura från kommunen och baseras på kommunens taxa
 

Grovsopor
Sophämtning av grovsopor – hushållssopor som inte ryms i soptunnan – sker sommartid vid tomtgräns i maj, juli och september. Det finns två särskilda grovsopturer, en för metall och en för övrigt material.

Grovsopor för metall innefattar vitvaror, hemelektronik, metallskrot, cyklar och verktyg.

Grovsopor för övrigt material innefattar brännbart material och till exempel möbler, grovt förpackningsmaterial, keramik, porslin, stora leksaker, tunnor, fat och kläder.

Föreingen samordnar denna hämtning vid Kråknäsparkeringen

Grovsopor får inte lämnas i containers!

 

Miljöfarligt avfall 
Miljöfarligt avfall hämtar kommunen en gång per år, vanligen i början av september; för vidare information, se annons i Hudiksvalls Tidning eller kontakta Tekniska förvaltningen.

Miljöfarligt avfall innefattar elavfall, elektronik, batterier, glödlampor, lysrör, ytbehandlingsmedel, lösningsmedel, starka rengöringsmedel, bekämpningsmedel, kemikalierester och sprejburkar. Läkemedel räknas inte till miljöfarligt avfall.

Elektronikavfall 
El- och elektronikavfall går också att lämna direkt till kommunens avfallsanläggning Ulvberget eller till elektronikhandeln.

Radio- och tv-branschen tar ansvar för kasserade tv-, radio-, musik-, video- och dvd-apparater enligt lagstiftningen om producentansvar; en kasserad ”brunvara” har man rätt att lämna in i butiken i förhållandet en mot en. Man behöver inte ha köpt den gamla varan i butiken där man köper en ny vara, för att få lämna den gamla där.

Läkemedel
Läkemedel och läkemedelsrester ska lämnas till apotek för återvinning.

Glas
Både färgat och ofärgat glas kan lämnas till återvinning året om i insamlingskärl vid Kråknäsparkeringen.

Papper
Papper kan lämnas till återvinning året om i insamlingskärl vid Kråknäsparkeringen.

Plast, metall och batterier
Hårdplast, mjukplast och metall kan lämnad till återvinning och batterier till destruktion i Enångers centrum.

Ris- och skogsavfall
Ris- och annat skogsavfall får inte tippas på annans mark eller på mark som hör till Långvinds bruk.

Latrinhämtning
Hämtning av latrinkärl sommartid sker vid enskild fastighet varannan vecka. Hämtning av latrinkärl vintertid sker på Kråknäsparkeringen. Latrinhämtning både sommar- och vintertid måste beställas, kontakta kommunens entreprenör Sita, telefon 0650-947 45. Ett latrinkärl kostar f.n 386 kr och köps hos SITA .

 

Återvinningscentraler i Hudiksvall och Söderhamn 
Hudiksvalls kommunala återvinningscentral och avfallsanläggning Ulvberget finns längs väg 84, tre kilometer väster om Hudiksvall. Telefon 0650-167 70. Anläggningen är öppen

  • måndag, onsdag, torsdag, fredag 7–15:30
  • tisdag (ej juli månad) 7–19
  • lördag i mitten maj (en dag per år): 9–14

Söderhamns återvinningscentral och avfallsanläggning ligger i Långtå, en kilometer öster om rondellen mot E-center. Håll utkik efter skylt ”Långtå avfallsanläggning” och ”Återvinningscentral”. Telefon 0270-134 66. Anläggningen är öppen

  • måndag, onsdag, fredag 7–16
  • tisdag och torsdag 7–19
  • lördag vår (sista två i april, första i maj) och höst (sista två i september, första i oktober): 10–14.
Uppdaterad 2007-09-09