Hamnar

Fyra småbåtshamnar men ingen gästhamn 
I Långvinds fritidsområde finns småbåtshamnar i Dragösviken, Korsholmen, Saltpannan och Svensviken. Hamnen i Saltpannan ingår i Långvinds samfällighetsförening; övriga är privata eller drivs av andra föreningar.

Det finns några gästplatser för besökande i Saltpannan, men Långvind saknar traditionell gästhamn.

Dragösviken
Båthamnen på östra sidan av Dragösviken ligger på samfällighetens mark. Hamnen sköts av en egen förening, Dragösvikens brygg- och båtklubb. Information om båtklubben finns på anslagstavla i hamnen.

Ansvarig för båthamnen finns under vänsterfliken ”Kontakter”, klicka på ”Verksamhetsansvariga”.

Korsholmen
Båthamnen på Korsholmen, på östra sidan av Dragösviken, ligger på privat mark. Hamnen ägs av Elisabeth Widmer-Morath.

Ansvarig för båthamnen finns under vänsterfliken ”Kontakter”, klicka på ”Verksamhetsansvariga”.

Saltpannan
Båthamnen i Saltpannan ligger på Långvinds bruks mark men ingår i Långvinds samfällighetsförening. Hamnen har två pontonbryggor och ramp. Till hamnen hör också två båtvagnar, som är placerad vid båthamnen. Den utlånas, efter överenskommelse, utan kostnad till båthamnens medlemmar.

Ansvarig för båthamnen finns under vänsterfliken ”Kontakter”, klicka på ”Verksamhetsansvariga”.

Svensviken
Båthamnen i Svensviken ligger på Långvinds bruks mark. Hamnen ägs av Långvinds bruk.

Ansvarig för båthamnen finns under vänsterfliken ”Kontakter”, klicka på ”Verksamhetsansvariga”.

Två Långvindshamnar utanför fritidsområdet
Utöver fyra hamnar i direkt anslutning till Långvinds fritidsområde, finns ytterligare två hamnar i Långvind. Båda ligger på Långvinds bruks mark och ägs av Långvinds bruk:

• Hamnen i Bastharsviken på Korsholmen
• Småbåtshamnen i Långvindsbruk.

Uppdaterad 2007-09-09