El

Elnät via Fortum 
Ägare av elnätet är Fortum, som har regionkontor i Arbrå, telefon 0278-277 00.

Vid felanmälan och information om strömavbrott, ring 020-44 11 00.

El från valfri leverantör
Vid frågor om elleverans, kontakta bolaget som levererar elen. Det kan vara elnätsbolaget men många har tecknat avtal om elleverans med annat bolag, eftersom man är fri att välja elleverantör.

Uppdaterad 2007-09-09