Avlopp

Avlopp husägarens ansvar 
Avlopp ansvarar varje fastighetsägare för.

Hudiksvalls kommun ger inte tillstånd för trekammarbrunnar i Långvind, utan enbart tvåkammarbrunnar för bad-, disk- och tvättvatten, så kallat bdt- eller gråvatten. Tillståndsplikt gäller för tvåkammarbrunn.

Tvåkammarbrunn ska tömmas vart fjärde år enligt kommunens renhållningsordning. Tömning av tvåkammarbrunn sker genom kommunens försorg.

Beställning sker via kommunens växel, telefon 0650-190 00, vardagar 7:30–9:30 och 13–14:30.

Toalettavlopp till sluten tank
Hudiksvalls kommun tillåter enbart toalettavlopp till sluten tank, septiktank. Tillståndsplikt gäller för sluten tank.

Tömning av tank sker genom kommunens försorg. Beställning sker via kommunens växel, telefon 0650-190 00, vardagar 7:30–9:30 och 13–14:30. Beställning kan även göras via ett webb formulär på kommuens hemsida

Latrinhämtning året om 
Hämtning av latrinkärl sker sommartid vid Kråknäsparkeringen 

Hämtning av latrinkärl vintertid måste beställas, kontakta kommunens entreprenör Sita, telefon 0650-947 45. Se även ”Sopor”!

Uppdaterad 2007-09-09