Adressändring fastighet och båtplats

Den som säljer eller överlåter fastighet eller båtplats (Saltpannan) ska anmäla detta till föreningens kassör. Anmäl ny ägare med
- namn
- fastighetsbeteckning
- bostadsadress
- telefon

- e-postadress

Den som ändrar bostadsadress, måste också anmäla detta till kassören.

Den som erhållit bygglov på obebyggd tomt, är också skyldig att anmäla detta till kassören eftersom lantmäteriförrättningen stipulerar att full avgiftsskyldighet för vatten och vägar då inträder.

 
Kassör
Sven Sjöberg
Storsegelgatan 4, 72356 Västerås
Telefon: 021-495 02 28, 070-591 77 59
E-post: kassoren@langvind.se
Kontaktformulär till kassören finns också under "Kontakter".
 
Uppdaterad 2017-12-06