Stigombud

Styrelsen avser att utreda frågan om stigombud
Vice ordföranden tar emot synpunkter och tankar kring dessas roll uppgifter mm
 

Anders Björkman , Byhedsstigen 15
0650-822 04 (L) moibil070 289 95 48