Verksamhetsansvariga

Verksamhets- och funktionsansvariga
Listan nedan omfattar funktioner inom Långvinds samfällighetsförening och övriga föreningar samt verksamheter som berör Långvinds fritidsområde och Långvindsbruk.

För att undvika spam, anges e-postadressen med ”/snabel-a/” istället för ”@”.

Tillsynsman, Anders Bystedt Tärnstigen 073-088 56 50

 

Båthamn Saltpannan 
Tomas Eriksson

Blåbärsstigen 1, 825 96 Enånger
Mobil: 070-222 17 04
E-post: tomas.langvind@live.com

Båthamn: Dragösvikens brygg- och båtklubb
Lasse Öberg

Båthamn: Korsholmen och Svensviken
Mats Persson

Långvinds skogs AB, Långvind 7900, 825 96 Enånger
Telefon: 0650-810 60, 070-597 11 16
E-post: langvinds.skogs/snabel-a/telia.com

Vatten och avlopp
(Leif) 070 - 246 85 93)

eller Tillsynsmannen
Anders Bystedt 073 08856 50 för anmälan av ärendet


Vägar inom området

Vakant tills vidare kontakta Tillsynsmannen

Pimsbovägen Snäckenvägen 
Mats Persson
Långvinds skogs AB
Långvind 7900, 825 96 Enånger
Telefon arbete: 0650-810 60, 070-597 11 16
E-post: langvinds.skogs/snabel-a/telia.com

Skog- och viltvård

Anders Björkman
Änga 212, 82595 Enånger
Adress Långvind: Byhedsstigen 15
Telefon: 0650 550583 (bostad) 0650 82204, 070 2899548
E-post: anders.0650550583/snabel-a/telia.com

Telefon till sommarbutiken
Långvind, 825 96 Enånger
Telefon: 0650-820 89

Bangolf
Elisabeth Bystedt
Tärnstigen 8, 825 96 Enånger
Telefon: 073-088 56 50
E-post: elisabeth.bystedt/snabel-a/hotmail.com

Webbplats 
Anders Kjällman

Götg1 75315 Uppsala
018593505
Epost a.kjallman@telia.com   
 

Sopor, återvinning och renhållning
Anders Bystedt 

Tärnstigen 8 825 96 Enånger
Tel 073-08856 50
 

Renhållning strandtoaletter

Svante Backman
Tjäderstigen 12, 825 96 Enånger
Telefon: 0650-820 19, 070-583 85 69

 

Revisorer
Anders Järnkrok

Västböle 8089, 821 98 Regnsjö
Adress Långvind: Orrstigen 14
Telefon: 0278-25 70 40

 
Mats Ekman 
 

Valberedning
Owe Nygren
(sammankallande)
Tärnvägen 14, 824 33 Hudiksvall
Adress Långvind: Tjäderstigen 7
Telefon: 0650- 105 20

Carina Ravnsborg
Telefon: 070-602 53 56

Lennart Sundberg
Telefon: 070-273 44 50

Jorma Saalera
Telefon: 070-648 84 51


Långvindsbladet
Inger Backman
Tjäderstigen 12, 825 96 Enånger
Telefon: 0650-820 19, 070-343 66 65
E-post: backman.langvind/snabel-a/gmail.com

Fiske Byhedsjön 
Hans Andersson
Köpmangatan 22 C, 826 30 Söderhamn
Adress Långvind: Ejderstigen 5
Telefon: 0270-134 36, 0650-821 60, 070-562 87 30
E-post: byhedefiske/snabel-a/hotmail.com

Skidspår Långvind–Långvindsbruk
Sven-Olof Grenedal

Reffelmansvägen 7 B, 824 42 Hudiksvall
Adress Långvind: Fornstigen 12 
Telefon: 0650-185 09, 070-364 42 42, 070-647 12 19
E-post: nappe.g/snabel-a/tele2.se

Tennis
Kurt Jansson

Odengatan 38, 1 tr, 811 31 Sandviken
Adress Långvind: Strandstigen 12
Telefon: 026-27 36 08, 073-360 47 38
E-post: gunnel.kurt/snabel-a/tele2.se 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Enångers byavakter
Mobil dygnet runt: 0730-240 701 och 0730-240 702 
Bankgiro: 5676-5480

Långvindsbruk: boende, Café Bränneriet, camping, husvagnsparkering och Kolhuset
Långvinds bruksmiljöförening
Långvind 7900, 825 96 Enånger
Telefon: 0650-810 90 och 0650-810 60 
E-post: langvinds.skogs/snabel-a/telia.com

Långvindsbruk: herrgården
Långvinds herrgårds kulturförening
Långvind, 825 96 Enånger
Telefon: 0650-810 80, 070-384 91 26 eller 070- 456 34 00
E-post: info/snabel-a/langvinds-herrgard.se

Långvindsbruk: kapellet
Enånger-Njutångers församling
Bokningar:
Kyrkvägen 3, 825 30 Iggesund 
Telefon: 0650-765 40
E-post: njutanger.pastorat/snabel-a/svenskakyrkan.se

Uppdaterad 2014-05-02