Du kan nå Långvinds samfällighetsförening via

Ordförande
Anders Kjällman
Götgatan 1 75315 UPPSALA
Adress Långvind: Rävstigen 10, 825 96 Enånger
Telefon: 072-155 6149 sommar tid 0650/82217
E-post: a.kjellman@telia.com   

Vice ordförande
Mats Ekman
Tjäderstigen
Tel  0730-911231
E-post: ekman200@hotmail.com 
Kassör
Sven Sjöberg
Storsegelgatan 4, 72356 Västerås
Telefon: 021-495 02 28, 070-591 77 59
E-post: kassoren@langvind.se

Sekreterare
Lisa Holst  Sandviken
 
Tillsynsman
Örjan Hellström Lummerstigen  3
Kontaktformulär

Företag:

Namn:

Adress:

Postnr, ort:

Telefon:

Fax:

E-post:

   

Info:

För kännedom

Kontakta mig

Ämne:

Meddelande: