Stigombud

Stigombud
Långvinds samfällighetsförening har haft ett system med stigombud. Vi gör nu en översyn av detta under vice ordförandes ledning .