Valberedning

Föreningens valberedning 
Lennart Sundberg
Owe Nygren 

Carina Ravnsborg
Jorma Saarela
 
Uppdaterad 2013-07-25