Valberedning

Föreningens valberedning 

Owe Nygren 

Carina Ravnsborg
Jorma Saarela
Torbjörn Englund 
 
Uppdaterad 2020-09-11