Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelserna (verksamhetsberättelserna) för samfällighetsföreningen finns redovisade i kallelsen till stämman för respektive år i Långvindsbrevet.

Uppdaterad 2011-08-10