Grävlingar inom området

2009-09-15 08:54:03

Vi har en hel grävlingar inom området och föreningen har ett antal burar som kan lånas. Var och en som fångar en grävling, kan bara ställa buren i sin bil åka långt tillbaka mot E4:an eller liknade och släppa ut grävlingen.
Det är ingen fara med att transportera dessa grävlingar för när dom väl är i buren, så är dom
väldigt lugna, lägg en filt eller liknade över vid transporten.

Styrelsen genom Torbjörn Englund och Ingvar Balkefors
Tillbaka