Ingen extrastämma i höst om vintervatten

2009-09-14 10:00:14

Styrelsen hade planerat att hålla en extrastämma den 3 okt för att besluta om vintervatten för etapp 1. Styrelsen behöver mer tid för att analysera enkätsvaren och utreda vissa tekniska alternativ innan det kan bli aktuellt med ett stämmobeslut.

Av enkätsvaren så framgår det att 51 fastigheter inom etapp 1 idag är anslutna med vintervatten från vattenverket. Vidare är det 109 fastigheter som är intresserade av vintervattenanslutning. Styrelsen utreder andra tekniska lösningar som innebär betydligt mindre schaktarbeten och också mindre ekonomiska risker. Denna utredning kommer att ta ett antal månader innnan ett förslag kan presenteras.

Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening

 

 

Tillbaka