Enkäten

2009-09-10 09:50:05

Tack för enkätsvaren
Tack för enkätsvaren och synpunkter.
Tyvärr så saknas 36 svar.
Arbetet med att sammanställa och analysera svaren pågår men kommer att ta några dagar.

Bo Sjöberg
Tillbaka