Prel datum för extrastämma är den 3 okt

2009-08-24 15:29:53

Tom den 25 aug pågår en enkätundersökning där fastighetsägarna i etapp 1 svarar på intresset för vintervatten. Om styrelsen finner att förutsättningar finns kommer styrelsen att kalla till en extrastämma prel den 3 okt.Styrelsen för Långvinds samfällighetsförening
På stämman den 18 juli togs beslut att genomföra en enkätundersökning för fastighetsägarna i etapp 1 där de redogör för intresset för vintervatten.
Tillbaka