Bättre vägar, vägbulor nyhet

2004-09-26 16:12:39

De mest utsatta vägavsnitten i Långvind kommer att bli åtgärdade under hösten.
NCC har fått uppdraget att reparera Saltpannavägen på flera ställen, där den är skadad på grund av dålig dränering, sönderkörda kanter etc.

Det kan också bli aktuellt att grusa om Korsholmens stigar redan i höst. Annars sker det sannolikt 2005.

Nästa år blir det dessutom fartdämpare på Saltpannavägen. Sandfyllda brandslangar, som spikas fast i vägen, kommer att tvinga ”rallyförarna” att sänka farten. Preliminärt blir det, räknat från affären, vägbulor före Rävstigen, efter avfarten till Kråknäsvägen och vid Lingonstigen.

Skyltar kommer att varna bilisterna för fartdämparna.
Tillbaka