Skogsstigarna nästan klara

2004-09-26 15:52:41

Arbetet med att anlägga skogsstigar runt Långvind fortsätter. Senaste sträcka att bli färdig är den från Snäcken över Kråknäs till Svanstigen.
Återstående del av ”strandstigen” från Snäcken till Saltpannan är sträckan mellan Svanstigen och Tärnstigen. Den ska bli klar 2005, om allt går enligt planerna.

Styrelsen beslutade på sitt möte den 25 september 2004 att titta på hur man kan förlänga skogsstigen från Byhedsstigen ända fram till Blåbärsstigen. När detta är klart, förhoppningsvis under 2005, finns ett i stort sett komplett stigsystem runt Långvind.
Tillbaka