VATTNET

2020-12-11 13:51:08

Viktig information om vårt vatten
Nu behöver ni inte koka vattnet längre!
I samråd med norrhälsinge miljökontor häver vi anmodan att koka vattnet då de vidimerade provsvaren från första proverna kommit och inte visade på samma höga halter bakterier som förlarmet antydde.
Samt att omprovens preliminära svar är helt ”rena”!
Återkommer med en redogörelse vad vi gjort för åtgärder.
Ni som kommer upp nu till helgen får gärna låta vattnet rinna en stund innan ni använder det så ledningen in får spolas ur.
Tack för tålamodet - Styrelsen
Tillbaka