Styrensen informerar

2020-10-09 14:13:56

Styrelsen sammanträdde i onsdags och här hittar du de viktigaste frågorna
  • Protokollet från årets stämma gås igenom och ansvar för uppföljning fördelas. 
  • Kostnaden för återvinning har ökat, till stor del beroende på ökat antal latrinkärl vid Snäcken. Alternativ till utedassen diskuteras. 
  • Fredrik Sundqvist har tagit över ansvaret för vattenverket och har inlett diskussioner med leverantören. 
  • Vändplanerna är åtgärdade och kostnaderna blev lägre än beräknat. 
  • Kommunen har missat att skicka ut information till flertalet fastighetsägare gällande val av avfalls-abonnemang för 2021. Samtliga fastighetsägare ska ha fått brev från kommunen. Har ni inte fått brev från kommunen uppmanas ni att själva ta kontakt med dem. Ring kommunens växel om ni har frågor om sopor 2021. I materialet hade man glömt upplysa om kostnader för låsbara tunnor och grovsopor som kommer att hämtas sommartid vid tomtgräns enl uppgift idag.
  • Uppställning av enskilda fastighetsägares soptunnor på Kråknäsparkeringen sommartid är inte tillåtet.
  • Sommarbutiken drivs även nästa år av Mikael Pettersson. 
Tillbaka