Sopor information

2020-09-17 19:14:00

Arbetet med att ordna de vändplaner som behövde åtgärdas är nästan klart Här klargör styrelsen nu vad som kommer att gälla för kommande vår / sommar. Det som återstår är vinterhämtningsställen för vinter 2021/22
Tillbaka