Vatten-prov juli

2020-08-06 10:19:10

Vattnet är testat och svaren finns nedan Kolla alla era ledningar/ kopplingar när ni lämnar stugan !, visst läckage befaras.
Tillbaka