Styrelsemöte juli

2020-07-20 16:47:30

Styrelsen har sammanträtt igen
  • Styrelsen godkänner avtal med Holmen om fortsatt nyttjande av Byhedssjön för fiske o bad
  • Arbetet med vägreparationerna är så gott som färdigställda
  • Bryggan har renoverats
  • Vattenförbrukningen nattetid är fortsatt hög , mycket märkligt !
  • Presentationsmaterial kring avfallsfrågan främst vinterhanteringen tas fram till stämman
  • Årsstämman sker den 29/8 , registrering fr kl 1300 
  • Ny tillsynsman behövs då Anders Bystedt avböjt vidare arbete
Tillbaka