Styrelsen informerar

2020-07-07 08:34:00

Senaste mötet med styrelsen avhandlade bl a följande frågor
  • Vår entreprenör gällande vattnet Radiator, uppfyller enligt vår mening inte sin del i  det tecknade serviceavtalet. Diskussion pågår. 
  • Avfallsfrågan diskuteras och underlag tas fram inför stämman 
  • Stämman flyttas till 29 augusti på grund av coronapandemin. 
  • Ansvarsområden inom styrelsen diskuteras. 
  • Flertalet läckage som berott på ej fackmannamässigt utförda kopplingar har förekommit under våren och sommaren. Fastighetsägare kan debiteras för försummelse och slarv. En manual för ventilerna läggs igen ut på hemsidan.  
  • Gräv- och vägprojekten har hållit budget och går mot sitt avslut. 
  • Gungställningen vid Sommarbutiken har fått en barngunga. 
  • Handlingar har inkommit i frågan om naturvårdsområde.   

Tillbaka