Årsstämma 2020

2020-07-06 15:05:59

PGA Corona pandemin kommer årets stämma att förskjutas en månad. Stämman kommer att kallas till lördagen den 29 augusti samt hållas utomhus vid butiken. Kallelse kommer inom kort med sedvanliga handlingar och styrelsens förslag beträffande inlämnade motioner. Styrelsen
Tillbaka