Styrelsemöte

2020-06-13 16:11:00

Juni månads styrelsemöte i korthet nedan
- Vägreparationerna är nästan klara och följer offererat pris . Potthål lagas på Snäckenvägen och nytt slitlager läggs på vägarna på Korsholmen. 
- Fortsatta diskussioner sker med Hudiksvalls kommun då det gäller hanteringen av sopor. Ett underlag och kalkyl tas fram till nästa styrelsemöte 28 juni. 
- Avgiften för Ga5 höjs på grund av investeringsbehov i sommarbutiken. Drift av vattenverket kostar mer än beräknat och avgiften höjs. 
- Styrelsen uppmanar till aktsamhet och sparsamhet gällande vattenförbrukningen. Förbrukningen är fortsatt oförklarligt hög nattetid. Bevattningsförbud råder. 
- Skyltar för anvisning av båtplacering på stränderna  samt att hundförbud råder ska uppdateras. 
- Förslag om att Årsstämman senareläggs på grund av rådande situation med coronaviruset om inte andra riktlinjer kommer fr Folkhälsomyndigheten 
- Vattenprover är tagna och resultat väntas. 
- Midsommarfirandet är inställt. Midsommarstången ställs i ordning men betyder ingen uppmaning till större folksamlingar. 
- Inbrott i stugor har förekommit. Vi uppmanar till vaksamhet och uppmärksamhet. 


Tillbaka