Styrelsen informerar

2020-06-09 08:43:00

Senaste mötets beslut i punktform
Styrelsen möttes den 7 maj och fattade bl.a följande beslut 

  • Renoveringen av vägar är påbörjad. 
  • Sommarbutiken öppnar som planerat, men anpassar verksamheten efter rådande riktlinjer för corona. 
  • Midsommarfirandets vara eller icke vara bestäms av rådande riktlinjer gällande coronaviruset.
  • Avfallshanteringen diskuteras med kommunen. 
  • Vattenförbrukningen är tidvis stor och läckor eftersöks. Rengöring av bassängen ska göras och provtagning inför sommarperioden sker i början av juni. 
  • Fyra motioner har inkommit till årets stämma gällande badstegar, bastu, avgiftsändring samt förtätning.  
  • Årets stämma är planerad till den 25 juli. Om den kan bli av och i vilket utförande beslutas i juni efter då rådande direktiv avseende cronaviruset. 
  • Den högra bryggan i båthamnen ska lagas. 
  • En grillplats iordningställs vid Byhedssjön. 
  • En barngunga köps in till gungställningen vid sommarbutiken. 
 
Tillbaka