Vägar

2020-05-17 09:28:47

Nu gör vi en del i återställande av stigar / vägarna
I morgon, måndag 18 maj, påbörjas reparation av skador från vintervattenprojeket på stigarna (vägarna) inom området. Reparationen kommer bestå av två olika moment. De "rännor" som blivit när man grävt över till en fastighet på andra sidan kommer att fyllas med asfaltkross. På några ställen där asfalten skadats på längre sträckor kommer vi att ordna en bra grusväg. Asfaltkross fungerar inte på längre sträckor och att ta hit en asfaltläggare tillåter inte ekonomin just nu.
 
Korsholmen kommer att få stigarna skrapade och dammbundna. Vi kommer även att reparera skador på Snäckenvägen.

Vi ber om överseende med de olägenheter som arbetet kommer att medföra, till exempel svårigheter att komma fram de få timmar som de jobbar på just din stig.
Ett problem som entreprenören brukar uppleva i områden som vårt är att stugägare vill passa på att få något privat utfört "när han ändå är så nära". Det kommer att bli möjlighet att beställa småjobb i slutet av entreprenaden (antagligen fram mot midsommar) MEN, det är INTE tillåtet att gå fram och knacka på grävarens hyttdörr och beställa direkt av föraren. Dels är det en säkerhetsrisk att röra sig inom maskinens arbetsområde och dels så stör det det jobb som samfälligheten har beställt. De som vill ha något jobb utfört ska ringa till Robin Svanberg, Söderhamns LBC, 072 2045072.
Tillbaka