Styrelsemöte maj

2020-05-10 14:35:33

Styrelsen hade sammanträde per telefon i april kort sammanfattning nedan
  • Avfallshanteringen diskuteras vidare med Hudiksvalls kommun. Årets höga kostnad beror på höjning av avgiften från kommunen. Till kommande vinter beställs 4 containrar istället för som i år 5 stycken som visat sig vara onödigt många. 
  • Sommarbutiken håller öppet "som vanligt" utifrån gällande rekommendationer vad gäller coronaviruset. Mikael Pettersson driver butiken även sommaren 2020. 
  • Alla gemensamma aktiviteter ställs in i sommar på grund av coronaviruset. Tennisskolan genomförs dock som planerat. 
  • Årets stämma diskuteras och möjligheten finns att ajournera stämman till hösten. 
  • Reparation av vägar på området planeras ske under vår och försommar. 
  • Resultat och budget gås igenom. 
  • Bevakningslistan för båthamnen skickas ut inom kort. 
  • Vattenverket fungerar väl men dock finns läckor kvar att hitta och åtgärda. 

Tillbaka