Naturreservat

2020-05-01 16:44:41

Länsstyrelsen utreder f.n fråga om att skapa ett ytterligare område som ska skyddas.Föreningen har agerat och uttalat vad vi anser om detta men i svaret är man inte beredd att gå oss till mötes. Läs mer nedan och agera i lokal media
Tillbaka