Vettenläckage

2020-03-18 09:34:46

Vi söker en läcka på Fornstigen
Vattnet: En trolig läcka på vattenledningsnätet har upptäckts vid Fornstigen. Uppföljning pågår. Under tiden är vattnet från vattenverket avstängt för Renlavsstigen och Fornstigen. Information har gått ut kl.09.00 till de som befinner sig i sina stugor där.

Tillbaka