Styrelsen informerar

2020-02-25 14:28:00

Styrelsen träffas i telefonmöte under vintertid , här en kort sammanfattning från det senaste telefonmötet

  • Det ekonomiska läget medger en del investeringar under innevarande år. Förbättring av vägar i sämst skick kommer att prioriteras. 
  • Avfallsfrågan och särskilt debiteringen och hanteringen av matavfall diskuteras fortsättningsvis med kommunen ett brev skrivs till kommunledningen. 
  • Vattenverket kommer förhoppningsvis inte kräva några större investeringar under året men underhåll och drift är kostsamt. Vattnet är av god kvalitet enligt senaste provet och vattenförbrukningen är ca. 8 000 kubikmeter per år, varav ca. 2 000 kubikmeter under juli månad. 
  • Städdag planeras till lördagen den 23 maj. 
  • Årets stämma kommer att äga rum lördagen den 18 juli. 
  • Traditionsenligt midsommarfirande planeras. 
  • Fritidsområdet bör införlivas i närliggande älgskötselområde. Det innebär inte jakträtt på området. 
  • Enkäter gällande bevakning av båthamnen är utskickade till berörda. 
  • Facebooksidan har i dagsläget 617 medlemmar.  
Tillbaka