VINTERVÄGAR

2019-11-10 11:35:05

Det rapporteras om 1 dm snö på Långvind det är dags att informera om vinterväghållningen

Mats Persson (tidigare förvaltare Långvinds Bruk) kommer att ansvara för plogning och halkbekämpning av våra vägar i vinter.

Prioriteringen är som tidigare. 1. Snäckenvägen 2. Losjövägen (Pimsbo) 3. Stigarna inom fritidsområdet.

Kontaktperson inom föreningen är som tidigare Anders Bystedt.

Övrigt: En hög med sandningschips finns på Kråknäsparkeringen. Det går bra att hämta där för att sanda vid postlådor osv.

Tillbaka