Vattnet

2019-11-04 20:05:35

Vattenavstängning: Torsdag 7 november kommer pumpningen från vattenverket stoppas på morgonen. Stoppet kommer att vara under en stor del av dagen. Radiator skall göra en del omdragningar av ledningarna i vattenverket för att förbättra arbetsmiljön där. Vid eventuella problem med missfärgningar osv. efter stoppet är rådet det gamla vanliga, Spola!
Tillbaka