Vattenverket

2019-09-13 10:27:45

Järn i ledningen?!

Järnhalten har varit lite för hög den senaste tiden på grund av att pH-värdet varit för lågt (ca 7) för att fälla ut järnet över det sista reningssteget.

För att höja pH-värdet tillsatte vi förra veckan i det sista reningssteget Semidol (Halvbränd dolomitkalk). Åtgärden har fått förväntad effekt. pH-värdet igår var ca 9 (rekommenderat 8,5-9)

Det har medfört att gamla beläggningar i ledningarna har släppt, som många har drabbats av. Spolning av ledningarna sker nu !


Tillbaka