Styrelsemöte

2019-07-04 15:54:00

Här följer kortare summering av juni månads styrelsemöte

Styrelsemöte nr 2, 2019-06-30, sammanfattning
Ett möte mellan styrelsen och revisorerna är planerat till lördagen den 6 juli. 
Årsstämman äger rum den 2 0 juli i Kolhuset på Långvinds bruk. Inga motioner har inkommit. 
En översyn av vägarnas status har tagits fram och en prioriteringslista arbetas fram. 
Fortlöpande diskussioner med kommunen kring avfallshanteringen pågår. Hanteringen av grovsopor är ett sort problem och medför kostnader. 
Sommarevenemang som planeras är en pubkväll vid Martas stuga på Kråknäs den 30 juli och aktiviteter kring lyskvällen den 31 augusti. 
Järnhalten i vattnet är något högre än önskat men inte alarmerande hög. Ett nytt vattenprov ska tas efter sommaren. 
Midsommarfirandet var uppskattat och fungerade väl. Lotteriet är populärt och till nästa år önskar vi fler aktiviteter och lekar. 
Det ekonomiska resultatet för innevarande år är bra. 
Kallelse till stämman skickas ut i veckan. 
Underhåll är utfört på klubbstugan, bangolfbanorna och informationsskylten vid butiken. 
Brevlådorna behöver resas upp på flertalet ställen i området. 
  
Tillsammans gör vi vårt Långvind fint
Vi uppmanar till samverkan och att vi på området hjälps åt att hålla vårt Långvind fint. 
Vi kan till exempel hjälpas åt att 
- räta upp och stabilisera brevlådorna på området. Respektive stig ansvarar för sitt brevlådeställ så att utdelning av posten kan ske. 
- fylla igen potthåll och mindre vägskador med grus. Grus kommer att köpas in och finnas på Kråknäsparkeringen som förra året. 
- röja sly
- sortera vårt avfall och hålla rent kring sopcontainrarna
 
Med önskan om en trevlig sommar! /Styrelsen


Tillbaka