AVFALL

2019-06-20 08:28:34

Ny finns alla containers på plats

Efter lite transport problem är sopcontainers på plats, placeringarna ska justeras kommande veckor .Tänk på att sortera enligt anvisningarna , kostnader för felsortering drabbar oss alla. 

 
 

Tillbaka