Ökad dricksvattenkontroll

2004-09-26 15:39:59

Dricksvattnet som samfälligheten tillhandahåller kommer att kontrolleras hårdare från och med 2005, som en följd av nya regler.
Staten ställer från årsskiftet samma krav på Långvinds vattenkvalitet och -kontroll som på kommunalt vatten. Nya regler börjar gälla för anläggningar med mer än 250 fritidshus.

Den stora skillnaden mot i dag är att vattnet måste kontrolleras noggrannare och oftare. Det blr nödvändigt att göra både fysikaliska och bakteriologiska prov, inte som i dag enbart det senare.

– Vi har väldigt bra vatten. Vi har aldrig haft en anmärkning på vattenprov, säger vattenansvarige Eric Markgren.

För föreningen innebär de ökade kraven högre provtagningskostnader.
Tillbaka