Styrelsemöte maj

2019-05-15 17:17:11

Här refererar vi kort arbetet i styrelsen
 • Styrelsemöte 2019-05-11 
 • Vi får en genomgång av vattenverket oh diskuterar eventuella investeringar för bättre uppföljning och säkerställande av kvalitet och drift. Belsut tas gällande serviceavtal med Radiator. 
 • Kassören redogör för den ekonomiska situationen och resultaträkningen. Snöröjning, avfallshantering och elförbrukning är stora kostnader. 
 • Ett stadgeändringsförslag presenteras och beslutas tas till stämman. 
 • Ett fusionsavtal mellan Snäckenvägens samfällighetsförening och Långvinds samfällighetsförening presenteras och beslutas tas till stämman. 
 • Valberedningen besöker mötet och kommande år diskuteras. 
 • Bevakningslistan för båthamnen är klar för säsongen. 
 • Midsommarplaneringen fortskrider. 
 • Årets fakturor är utskickade och ska vara betalda senast 1 juni.
 • Grillplatsen på Kråknäs är åtgärdad och informationstavlan vid sommarbutiken ska renoveras. 
 • Inför nästa möte ska vägarna inventeras och ses över 
 • Vägarna på Korsholmen är hyvlade och saltade. 
Tillbaka