Efterlysning

2008-10-02 11:37:23

Efterlysning av nycklar till stugan på Kråknäs.
Den som sist lånat stugan på Kråknäs ombedes att återlämna nycklarna till Lennart Sundberg.Hör av er på tel 070 273 4450








Lennart Sundberg
Tillbaka