INFORMATION om VATTENVERKET

2018-12-15 10:19:18

Vi har nu med vår entreprenör slutfört åtgärder i Vattenverket. Styrelsen redovisar de åtgärder som gjorts nedan och kommer att återkomma med en slutredovisning till stämman i juli .

Idag har äntligen underhållsarbetet vid vattenverket färdigställts. Anläggningen är nu återställd till det skick den hade vid uppstarten i juni 2017.
Ledningsnätet kommer att spolas på måndag (17:e).
Ett vattenprov kommer också att tas ut i början av nästa vecka. Tyvärr får vi inga provsvar före jul/nyår. Svarstiden brukar normalt vara 12-14 dagar.

Rådet vad det gäller problem med missfärgat vatten är som tidigare. Spola!
De incidenter som inträffade i slutet av vecka 50 berodde inte på vare sig pumpkapacitet eller vattentillgång.

För att undvika att problemet med att det kan gå in kraftigt förorenat vatten i vattenverket igen kommer det snarast att installeras en grumlighetsmätare på råvattenledningen. Den SMS-larmar och bryter inpumpningen när grumligheten nått en viss nivå. I väntan på den installationen kommer råvattnet gå igenom ett "påsfilter" för att vara säker på att vattenkvaliteten in i anläggningen är OK.


Tillbaka