Vatten

2018-11-29 17:15:46

Vattenverket: På grund av ett elfel på pumparna så är det stopp på uppumpningen från bassängen för närvarande. Finns risk att det inte kan åtgärdas förrän under morgondagen.
Tillbaka