Vattenavstängning

2018-10-16 11:11:06

Rengöring kommer att ske av bassängen den 18/10 varför vattnet kommer att vara avstängt fr 0800 . Det kan komma ut lite "brunt" på ledningarna därefter , spola , spola tills det försvunnit!
Tillbaka