INFO om vattnet

2018-09-10 20:49:52

Här kommer uppdaterad info om vattnet Vi arbetar nu intensivt med att få vår Entreprenör att göra erforderliga justeringar
Vattnet:
Vår entreprenör Radiator har idag varit här och försökt finna orsaken till de problem vi har/har haft med missfärgat vatten. Den troliga orsaken till de bruna fällningar som uppstått är att det är för lite filtermassa i vattenfiltren. Filtermassan har spolats ut i avloppet vid returspolningarna på grund av några defekta silar.
Följande åtgärder kommer att vidtas under den närmaste tiden.
- utbyte av defekta silar
- påfyllning av filtermassa.
- rengöring av renvattenbassängen
- leverantören av utrustningen kommer hit.
- ett kapacitetsprov av utrustningen genomförs.
Svaret på vattenprovet som togs för ca 2 veckor sedan anlände idag. Provet visar på lite hög järnhalt och manganhalten marginellt över gränsvärdet. Viss turbiditet (grumlighet) anges också. Inga bakterier och inga kommentarer om att det skall vara otjänligt. Provsvaret finns anslaget på dörren vid vattenverket och kommer snarast att läggas ut på hemsidan
Tillbaka