Grus o salt samt eldförbud

2018-07-24 12:04:00

Info till alla medlemmar!
Grus
Om någon trots värmen känner för att göra en ideell insats med att laga ”potthål” och små skador på våra stigar så finns det bergkross att hämta på Kråknäsparkeringen.
 
Vägsalt för dammbildning finns att hämta hos Mats Ekman på Tjäderstigen 11, 0730-911 231
 
Eldning
Länsstyrelsen beslutade idag att ALL ELDNING eller GRILLNING är förbjudet i Gävleborgs län t.o.m 31 / 8 respektera det!  Det är tillåtet att elda på egen tomt men ej på stränder , klippor och i  skog o mark 

Läs mer på www.lansstyrelsen.se/gavleborg/privat.html
Tillbaka